INTERKOBO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
(dawniej: ul.Zbąszyńska 3, Łódź)

NIP : 7260253724 

KONTAKT:
syndyk@interkobo.pl
syndyk.interkobo@gmail.com
+48 515 920 858

Adres do korespondencji:
Biuro Syndyka, ul. Gdańska 12B, 70-660 Szczecin

 

OGŁOSZENIA SYNDYKA:
1. Sprzedaż wierzytelności (*.PDF)
2. Sprzedaż marki i znaków towarowych (aktualizacja 21.05.2019r.) (*.PDF)


Treść ogłoszeń:Szanowni Państwo,

działając jako Syndyk INTERKOBO sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, zapraszam do składania ofert na zakup pakietu wierzytelności należnych INTERKOBO sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej od:

1)
Agnieszki Sumińskiej ASFALT SERWIS w Radomiu o wartości 4.026,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 06.08.2009r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu w kwocie 647 zł,

2) Jacka Stępniewskiego BIG STONE JEANS w Podulach o wartości 955,34 zł tytułem odsetek ustawowych oraz 848,93 zł tytułem zwrotu koszt
ów procesu,

3) S.C. FAZELI SRL w Rumuni o wartości 19.040,80 USD wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 8116,2 USD od dnia 14.01.2012r., od kwoty 4604,54 USD od dnia 08.02.2012r., od kwoty 6320,06 USD od dnia 28.11.2012r. oraz kosztami procesu w kwocie 3617 zł,

4) Aleksandry Kondaszewskiej OKAPI DUE w Piotrkowie Trybunalskim o wartości 800 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 16.06.2012r. oraz kosztami procesu w kwocie 647 zł,

5) Bartłomieja Ciszka „SKARBEK” z Wrocławia o wartości 10.709,53 zł wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 14.893,53 zł od dnia 31.12.2012r. do dnia zapłaty, od kwoty 3.570,67 zł od dnia 21.12.2012r. do dnia zapłaty, od kwoty 1.289,66 zł od dnia 13.01.2013r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu w kwocie 444 zł i kosztami zastępstwa procesowego w kwocie 180 zł,

6) Celinie Todryk i Romualdowi Todryk MAT & ULA z Białegostoku o wartości 3.453,93 zł wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 4327,98 zł od dnia 21.02.2012r. do dnia zapłaty, od kwoty 3033,81 zł od dnia 06.03.2012r. do dnia zapłaty, od kwoty 1128,30 zł od dnia 17.03.2012r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu w kwocie 1517,00 zł,

7) TOY TRADE O.O.O. w Rosji o wartości 56.523,20 USD wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 03.12.2013r. do dnia zapłaty,

8) Waldemara Zonik „SWIAT ZDROWYCH ZABAWEK” we Wrotnowie o wartości 1.521,27 zł wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 1070,27 zł dnia 16.03.2013r. do dnia zapłaty, oraz od kwoty 450,95 zł od dnia 01.03.2013r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu w kwocie 647 zł.


WARUNKI SPRZEDAŻY

Sprzedaż ww. wierzytelności nastąpi w formie sprzedaży z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Syndyk posiada zgodę Rady Wierzycieli INTERKOBO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej na sprzedaż ww. wierzytelności wyrażoną w drodze UCHWAŁY NR 1 Rady Wierzycieli INTERKOBO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z dnia 03.10.2018r.

Oferty można składać tylko na zakup łącznie całego pakietu wierzytelności.


Dodatkowe informacje dotyczące wierzytelności można uzyskać w Biurze Syndyka bądź elektronicznie: syndyk.wojtkun@gmail.com.

Pisemne oferty z proponowaną ceną nabycia wierzytelności można składać lub nadsyłać na adres Biura Syndyka Krzysztofa Wojtkuna: ul Gdańska 12B, 70-660 Szczecin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej syndyk.wojtkun@gmail.com (należy przesłać skan podpisanej oferty) w terminie do dnia 28 maja 2019 r.. Termin uznaje się za zachowany jeśli w zakreślonym terminie oferta wpłynie do Syndyka.
Aktualizacja 21.05.2019 r.

 

Syndyk masy upadłości INTERKOBO sp. z o.o.
 w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 
ogłasza sprzedaż w drodze pisemnego konkursu ofert :

 

 

1. marki Interkobo

2. znaków towarowych:

 

Słowne : natalka , cobraelectra, Kto to jest?, GEOTERM, MAGICZNY UL, SZALONY KUCHARZ, MISTZROWIE REFLEXU, KOLOROWE PSZCZÓŁKI, SWITCH KICK, MYBABY, GREEN POWER, GREEN ENERGY, STEFANO, STEFANEK, CALINECZKA, COLOUR TWIST

 

Słowno-graficzne : INTERKOBO, BLUE HERO, MY BABY, tt TKANINY TECHNICZNE

 

 

 

SPRZEDA ZA ŁĄCZNĄ CENĘ

 

25 000,00 ZŁ NETTO

 

 

Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz raportem z wyceny marki Interkobo i znaków towarowych  można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Gdańska 12B, po wcześniejszym umówieniu spotkania. Raport wraz z regulaminem konkursu ofert może zostać przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej.                 

                                     

Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup należy składać na ręce syndyka na adres: ul. Gdańska 12 B, 70-660 Szczecin.